.In het najaar van 2023 heeft bestuurslid Dries van der Meulen te kennen gegeven zijn functie ter beschikking te stellen.,

Dries heeft gedurende 18 jaar bijna aaneengesloten deel uitgemaakt van het bestuur COM afdeling Noord-Holland.

Daarnaast had Dries de portefeuille van webmaster die hij de volledige 18 jaar heeft uitgevoerd.

Dit wilden wij niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Op dinsdagmiddag 12 maart 2024 vond de ALV van COM NH

plaats. Tijdens deze vergadering werd namens het bestuur aan Dries, de Blijk van Waardering uitgereikt, bestaande uit een

oorkonde en baton. Daarnaast kreeg Dries  het wapenschildje van het COM met de toevoeging van zijn bestuursperiode.

Voor zijn zeer langdurige staat van dienst kreeg Dries tevens nog een cadeaubon uitgereikt. En nog hebben wij niet geheel

afscheid van Dries hoeven nemen, want Dries heeft toegezegd zijn webmaster werkzaamheden nog even aan te houden tot

de nieuwe site in de lucht komt. Dat heet betrokkenheid Dries. Klasse!

Zijn vrouw Felitia mocht een bos bloemen in ontvangst nemen.

Dries, gefeliciteerd met jouw benoeming en bedankt voor je inzet al die jaren.

Namens het bestuur COM Noord-Holland,

Willem Hup
Voorzitter.