Oproep deelname commissies

Project “Stip Op De Horizon” (SODH)

Leden COM NH,

In het afgelopen overleg is gezamenlijk (landelijk bestuur en de voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen),  aangegeven dat we het SODH project wat gaan “reanimeren” om de laatste eindjes van de vernieuwingsslag aan elkaar te knopen.

De SODH onderwerpen merknaam, beeldmerk, tenue, online en overige communicatie zijn of worden spoedig afgerond.

De belangrijkste nog openstaande onderwerpen zijn:

  • Structuur –  Past de huidige organisatiestructuur bij het COM van de toekomst? Of dient er een andere structuur te komen?
  • Ontmoetingsplaats –  De beste en meest actieve ontmoetingsplaats wordt ontworpen. Naast de nieuwe website kan dit ook een fysieke locatie of een papieren versie zijn.
  • Zorg –  De beste zorgcomponent wordt ontwikkeld die aansluit bij de doelgroep. Op de nieuwe website worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht.
  • Maatschappelijke betrokkenheid –  Wat is die maatschappelijke betrokkenheid die aanslaat bij de doelgroep? En hoe ziet die er dan uit?
  • Diensten & producten – We gaan op zoek naar diensten en producten die interessant zijn voor de doelgroep. En hoe krijgen we die beschikbaar.

Er staat een grote groep van meer dan 30 leden aangemeld als deelnemer aan SODH. Deze groep is bijzonder actief geweest met de onderwerpen die inmiddels nagenoeg zijn afgerond. Voor de openstaande onderwerpen was de animo wat minder.

Wij willen kijken of er wat handen op elkaar – wie wil bijdragen? – te krijgen zijn om ook deze onderwerpen af te ronden?

Graag uw reactie voor 30 maart naar de secretaris COM NH: secretaris.comnh@gmail.com

Alvast dank daarvoor.

 

Willem Hup

Voorzitter Contact Oud- en actief dienende Mariniers

Afdeling Noord-Holland
———————————————————————————————————————————————————————