Algemeen
De vereniging Contact Oud en actief dienende Mariniers heeft een Ledenraad waarin
vertegenwoordigers van afdelingen en identiteitsgroepen de Algemene Vergadering vormen
van de vereniging
De Ledenraad is daarmee het hoogste orgaan binnen onze vereniging.
De voorzitter van iedere afdeling of identiteitsgroep heeft sowieso een plaats in de
Ledenraad. Afhankelijk van het aantal leden ingedeeld bij een afdeling of identiteitsgroep
komen daar nog 1 of 2 leden bij. Samen vormen zij de afvaardiging van de afdeling of
identiteitsgroep in de Ledenraad. De afdeling Noord-Holland heeft statutair 2 ledenraden.
De afdeling Noord-Holland is op zoek naar nog een (1) ledenraad.
De geografische afdeling Noord-Holland omvat de gehele provincie Noord-Holland inclusief
Texel en heeft ruim 700 leden.
Als lid van de Ledenraad vergadert u met het bestuur van Noord-Hollands over zaken die de
afdeling betreffen (bijvoorbeeld begroting, jaarrekening, activiteiten) maar ook over
voorstellen die het landelijk bestuur voorlegt aan de Ledenraad. Op die manier bent u op de
hoogte van hetgeen speelt binnen een afdeling om zodoende met de voorzitter tot een – bij
voorkeur – gemeenschappelijk standpunt te komen en dat ook uit te dragen in de
Ledenraad maar zeker ook in de eigen afdeling.
Gevraagde ‘bagage’ ledenraadslid
o Is lid van het COM.
o Houdt zich op de hoogte van wat er leeft onder de Noord-Hollandse COM-leden (wensen,
verlangens, voorstellen) en houdt zich beschikbaar voor vragen van en adviezen aan die leden.
o Is communicatief en coöperatief ingesteld en onderneemt, indien gewenst, actie in overleg met
de afdelingsvoorzitter.
o Is verbaal vaardig, denkt oplossingsgericht en is in staat beleid en voorstellen van COM
Nederland op hun merites te beoordelen en waar nodig, waardig tegenspel te bieden.
o In staat indien nodig schriftelijk helder te argumenteren.
o Vertrouwd met digitale (basis)technieken.

Geïnteresseerd?
Lijkt het u wat om de leden van Noord-Holland te vertegenwoordigen in de Ledenraad?
Stuur dan een mailtje naar de secretaris van de afdeling, Ben Zegeren
Vermeldt in die mail:
– Uw naam en contactgegevens (w.o. telefoonnummer en mailadres)

(secretaris.comnh@gmail.com).